Artmospheric Festival 2010

Тазгодишното издание на фестивала ще се проведе от 21-и до 24-и май на ново място, в рамките на ПП Витоша, на 1150м надморска висичона в района на старите кариери над с.Владая, отстоящи на 25км от София.