Струма и Тринога 2006

Кадри от първите партита на Артмосферик - на река Струма и селището Тринога в Стара планина през юни 2006 г.


Струма видео: Vaskoz, музика: Surbahar
Тринога видео: Vaskoz, музика: Kliment


[публикувано на 2006-07-01]