VolaOpenAir

Три дни музика, филми и природа във Врачанския Балкан. За повече подробности: www.volaopenair.com[публикувано на 2008-09-01]